Muzejní noc na ¨vodárně¨ Střekov 25.5.2018

Střekovská parní vodárna se zapojila do celostátní akce Muzejní noc a bude v pátek 25.5.2018 zpřístupněna i ve večerních hodinách, konkrétně od 19ti do 22 hodin závazně, po telefonické domluvě lze i čas pozdější do 24 hodin. Město Ústí n.L. při té příležitosti ve večerních hodinách zavede speciální linku MHD se zvláštním jízdním řádem ( viz plakát ) , která návštěvníky více přiblíží k různým objektům zapojeným do akce po celém městě a v nejbližším okolí. Ke střekovské parní vodárně je nejblíže od zastávky V Zeleni, kdy je třeba sejít nad nádraží Ústí n.L. Střekov a přejít kolejiště po lávce nad nádražím. Z lávky se dáte vlevo za skladiště směr Litoměřice a tam již cca po 100 metrech nelze budovu vodárny s vysokým komínem přehlédnout.

Noc_KosteluMuzejniaGalerniNoc_UnL_digi   Noc_KosteluMuzejniaGalerniNoc_UnL_digi2   vodárna exteriér léto

Plakáty na akci v PDF :  Noc_KosteluMuzejniaGalerniNoc_UnL_digi

Co nového v Lovečkovicích

V předchozích dvou letech jsme vždy informovali o dílčích činnostech týkajících se naší trati a nádraží v katastru obce Lovečkovice. V roce 2016 se jednalo o záchranné práce na objektu někdejšího Traťového okrsku a v roce 2017 návoz darovaných kolejových polí využitelných pro případnou obnovu kolejiště. Nutno podotknout, že obec se do věci ¨řádně obula¨ a výsledky jejího snažení jsou znát. V letošním roce je v plánu rekonstrukce výhybkového zhlaví zdejší stanice směr Zubrnice i s přilehlou kolejí, až k bývalému železničnímu přejezdu. V těsném sousedství leží zmiňovaný rekonstruovaný Traťový okrsek, kde se vybuduje místní infocentrum spolu s malou expozicí věnovanou zdejší železniční stanici a údržbě tratě, jíž právě Traťový okrsek sloužil. Po obnovené části kolejiště bude umožněn ukázkový provoz železničních drezín, které byly právě při údržbě kolejí nezbytností……. Další z mnoha kroků k opětovnému spojení Zubrnic a Lovečkovic kolejemi se daří naplnit………..Více již napoví fotografie.

Práce finišují, aneb sezona 2018 klepe na dveře

Dle plánu se podařilo díky příznivému počasí v únoru dokončit kompletaci a montáž železničního svršku. Všech cca 550 pražců je na svém místě a správně uchyceno. Březen je ve znamení zaštěrkování, kdy trať už spolkla celkem pět vozů ( cca 200 tun štěrku ) a ještě bude nutné něco přidat. Na návoz štěrku nám byla zapůjčena lokomotiva bývalé východoněmecké řady V100 ( později 110, u ČSD T476.0, později 745) soukromé firmy Railtransport Stift, která je standartně v provozu na ucelených vlacích hnojiv z Lovosic k německým zákazníkům. Bylo to její první nasazení na naší extrémní trati. Díky větší lokomotivě mohl být štěrk na trať dopravován po dvou vozech ( 2 vozy + štěrk =  128 tun ) , kdyby v den sypání nepršelo, tak i po třech :-) Do konce měsíce ještě musí dojít k rozhrnutí a úpravě štěrku, podbití automatickou strojní podbíječkou a zbývá ještě něco dokončovacích prací na spojovací koleji ve Velkém Březně.

Co se vozidel týká, tak se snad podařilo záručními opravami konečně vychytat všechny mouchy na naší kmenové T212.0094 a již týden je ve zkušebním a zatěžkávacím posunu na vlečkovém provozu TONASO Neštěmice. U motorového vozu M131.1280 bylo objeveno velmi velké provozní opotřebení motoru zapříčiněné intenzivním používáním v posledních dvou letech. Jelikož nechceme riskovat úplné zničení, bude nutné vůz též podrobit výměně agregátu za zgenerálkovaný. Do začátku provozní sezóny náš kmenový M zcela jistě nezasáhne. Nadějnější vyhlídky má konečně náš záložní M131.1009, kdy je v těchto dnech dokončována rozsáhlá oprava a je pravděpodobné, že do zahájení provozu vůz zasáhne přinejmenším ve zkušebním režimu za účasti lok. T212.0094. Jelikož všechny síly jsou vrhnuty na dokončení 1009, tak obě další rozpracované lok. musí počkat a jak na T211.1728, tak na T444.0255 se práce moc nehýbají….

Předsezóní výluka aneb brigádníci vítáni i v roce 2018

Příznivě teplé zimní měsíce bez sněhu v Labském údolí nám umožňují pokračovat plným tempem v započaté obnově a výměně 550 pražců. Práce se momentálně soustřeďují stále na tzv. zašívání, kdy jsou nové pražce po důkladném rozměření přichyceny ke kolejnicím drobným kolejovým materiálem tak, aby byly zachovány všechny důležité parametry nutné pro bezpečné provozování dopravy. Během ledna jsme se dostali již za polovinu a je zašito přes 300 kusů. Zašívání bychom rádi dokončili v únoru, a březen již věnovali zaštěrkování a podbíjení. Tímto se též obracíme na širokou veřejnost. Pokud by měl kdokoliv zájem se zapojit, budeme jedině rádi. Práce probíhají zpravidla každý víkend, v sobotu i neděli, a zájemce se může ozvat na kontakty na webu (formulář či telefon) , nebo též na tel. 775354195 , a po té dodáme potřebné konkrétní instrukce. Speciální odborná zručnost není potřeba,  není se čeho obávat a vždy se najde nějaká vhodná činnost. Kdo chce mít nevšední zážitek a dobrý pocit z odvedené práce tak není nutno váhat a ozvěte se :-) Předem děkujeme.

Co nového u vozidel – zima 2017 / 18

Po dlouhých peripetiích s novým motorem byla konečně dokončena oprava naší momentálně kmenové lokomotivy T212.0094. Nový motor TATRA nebyl po dlouhém uložení ve vojenských skladech v nejlepší kondici, na což se přišlo až po zavázání a prvním startu…. Nastalo opět rozebrání, záruční oprava a druhý pokus začátkem prosince byl již úspěšnější. Zatím motor šlape a doufáme že tomu tak bude i nadále. Lokomotiva byla po vlastní ose přepravena ze soukromých dílen sídlících v Neštěmickém TONASU ( dílny nuceně přestěhovány z depa Lovosice – prodej depa AWT ) na naši základnu ve Velkém Březně a je momentálně nasazována na pracovní vlaky zmíněné v aktualitách níže i výše. Bohužel i na novém agregátu se v lednu vyskytla závada a lok. se bude muset podrobit záruční opravě a nelze ji nějak moc zatěžovat.

Práce se konečně řádně hnuly i u našeho ¨záložního¨ M131.1009. Podařilo se dojednat vyvázání celého původního motoru který bude podroben profi generální opravě, a místo něj byl do M zavázán motor náhradní, který byl již od předloňského roku kompletován a opravován našimi kolegy v Kralupech nad Vltavou. Ještě nezavázaný motor byl několik desítek hodin zkoušen v dílně a doufáme že i po zavázání do M bude i nadále spolehlivě sloužit a M131.1009 bude moci býti konečně používán jako plnohodnotné náhradní vozidlo a zlomí kletbu, která jakoby nad ním stále byla. Počátkem února byl za pomoci M131.1513 kolegů z Chomutova přepraven do nového domova v Ústí n.L. , kde bude dokompletován a připraven na zkušební jízdy.

Na T211.1728 byl opraven brzdič Škoda N/O a momentálně čeká na tlakovou zkoušku vzduchových jímek a prohlídku ostatní vzduchotechniky. Po provedení již bude opět v provozním stavu.

Na T444.0255 stále probíhají dokončovací práce na kabině strojvedoucího s předpokladem letošního dokončení a představení veřejnosti při nějaké plánované akci ( pokud se povede, tak na zahájení sezóny 2018 ).

Na M131.1280 probíhá v Neštěmickém TONASU zimní údržba. Od poslední generálky v roce 2005 bylo zjištěno značné opotřebení agregátu a v měsíci březnu dojde k další repasi , možná výměně motoru.

 

Předsezóní výluka aneb nekonečný příběh 2018

I na přelomu roku díky příznivému počasí pokračují práce na trati. Ve spolupráci se SŽDC dochází ke kácení vzrostlých dřevin v ochranném pásmu dráhy hned na začátku na souběhu s hlavní tratí do Děčína, aby nedošlo k výraznému ohrožení provozu při vichřicích jako byl podzimní Herwart (viz Ukončení provozu 2017) . Tímto krokem též dochází k otevření nových zajímavých pohledů z našeho vlaku na údolí řeky Labe a souběžný železniční provoz.

Dále pokračuje rozsáhlá výměna pražců ( 550 ks ) , započatá v listopadu 2017. S malým zpožděním z důvodu prodloužení opravy naší kmenové lokomotivy ( viz jiná aktualita) , se nyní přikročilo k tzv. zašívání, kdy jsou k vyměněným pražcům po důkladném rozměření přichyceny původní historické kolejnice prostřednictvím většinou repasovaného též historického drobného kolejového materiálu ( podkladnice, šrouby , vrtule ). Tato činnost bude nyní probíhat pokud počasí dovolí prakticky každý víkend až do konce února. Některé práce po krátkém zaškolení zvládne i laik, takže pokud by měl někdo zájem pomoci, je možno se před každým víkendem ozvat ( na kontakty na www – formulář či telefon) a domluvit podrobnosti účasti. Předem děkujeme.

Více o probíhajících pracích již napoví pár obrázků.

 

PF 2018

423.0145-Zubrnice-22.9.2017-13-3x2-zm

Posezónní výluka aneb nekonečný příběh 2017 II.

Prakticky ihned po ukončení letošního turistického provozu byla trať celá vyloučena a pracuje se s plným nasazením. Čeká nás výměna cca 550 pražců a ihned se začalo s pomocí dvoucestného bagru, bez něhož si to dnes již nedovedeme představit. Během ledna a února pokud počasí dovolí bude probíhat postupné ¨zašití¨ nových pražců ( tj. uchycení kolejnic k pražcům pomocí podkladnic, speciálních vrutů – vrtulí, a jiného drobného materiálu podle druhu železničního svršku) , a nakonec pravděpodobně v průběhu března 2018 zaštěrkování a podbití strojní podbíječkou. Více o průběhu prací na fotografiích……

PS: Pokud by měl někdo zájem pomoci, neváhejte nás kontaktovat a my Vás informujeme zda, kde a kdy jaké práce probíhají a jak se můžete účastnit…….

 

Ukončení letošní provozní sezóny 2017 bez ztráty ¨korunky¨

Den 29.10. byl poslední provozní den letošní turistické sezóny na lince T3, avšak nebyl to den obyčejný. V celé Evropě řádil orkán Herwart a i na naší trati to způsobovalo nemalé problémy. Ráno se četa předvídavě vybavila v očekávání problémů motorovou pilou a dobře udělala, neboť hned při první jízdě nahoru bylo nutno odstranit tři spadlé stromy a do cíle vlak dojel se 30ti minutovým zpožděním, které se navzdory počasí povedlo v průběhu dne eliminovat. Je potřeba poděkovat posádce za dobře odvedenou práci a že všech sedm (:-)) ten den jedoucích cestujících dovezla bezpečně do cíle jejich cesty a sezona byla odježděna bez ztráty korunky.

Během provozu linky T3 v roce 2017 se vlaky svezlo včetně parních vlaků přes 10 tisíc cestujících, většinu spojů odvozil náš kmenový M131.1280, který se přes zimní přestávku podrobí důkladné údržbě a přípravě, aby příští ro mohl zase vozit své cestující kteří na něj nedají dopustit. Na provozu se též jednou vyzkoušel náš druhý vůz M131.1009, který se opravě podrobuje a dále vozy spřízněných společností. Jsou to Loko-Motiv Chomutov vozem M131.1513, Railsystem vozem 831 110, Juniormarket Uhlířské Janovice vozem M262.1002, MBM parní. lok. 423.0145 a Společnost železniční Tanvald lokomotivou T435.0111. Všem strojům a lidem kolem nich patří velké díky a již teď se těšíme na sezonu 2018, kdy chystáme zase pár provozních překvapení včetně tentokráte dvou parních víkendů. Pro info sledujte naše stránky.

Záhada lokálek – projekce nezávislého dokufilmu 4.11.2017 – Lovečkovice

V sobotu 4.11.2017 Vás zveme na veřejnou projekci kontroverzního nezávislého dokumentárního filmu Záhada lokálek do kulturního domu v Lovečkovicích. Začátek je naplánován na 17:30. Ve filmu zaznívá plno nezodpovězených a nepříjemných dotazů a otvírá v současnosti velmi kontroverzní a nepříjemné téma o budoucnosti železnice v České republice.

received_10214520973522194

Podzim na vesnici 14. a 15.října 2017

Samozřejmě jako každoročně v podzimních měsících skanzen pořádá akci Podzim na vesnici (info viz plakáty) , na kterou Vás rádi odvezeme naší turistickou linkou T3 . Jako posila bude oba dny jezdit kapacitnější ¨velký¨ motorový vůz 831 110 a přívěsný vůz BDlm se služebním oddílem, ve kterém je možno na rozdíl od jiných dní přepravovat bicykly. Takže jste srdečně zváni, kapacita vlaku bude více než dvojnásobná……

IMG_20171007_003853_694   FB_IMG_1506942317550

 

21. – 24.9.2017 ve znamení dýmu a páry

Na konci září se naše trať vrátila o několik desetiletí nazpět a zavládl na ní nefalšovaný parní provoz. Ve čtvrtek se začalo jezdit až odpoledne, kdy parní babička 423.0145 (z roku 1937 – letos 80-ti letá) odvezla jeden vlak do Zubrnic a zpět pro děti a rodiče z oddělení hematologie Ústecké krajské nemocnice. V pátek pak lokálka patřila od svítání až do temné noci pouze a jen fotografům, kdy byl vypraven zvláštní nákladní historický parní fotovlak, který trať projel několikrát tam a zpět a v jeho čele se dokonce blýskla krom párovky i historická motorová lokomotiva T435.0111 ze šedesátých let za věrné spoluúčasti retro automobilů  ˇSkoda, Barkas a Wartburg….   Nakonec pak během soboty a neděle jelo šest párů vlaků pro veřejnost, kdy účast předčila očekávání a bylo odvezeno kolem dvou tisíc cestujících. Dokonce v sobotu na dvou vlacích jel přímý vůz Drážďany – Zubrnice pro německé přátele železnic, kteří do Velkého Března přijeli svým zvláštním parním vlakem. Stanice Velké Březno takovéto manévry dvou parních vlaků a několika stovek cestujících zažila poprvé a nutno poděkovat místním železničářům za pevné nervy…… Děkujeme též všem cestujícím za účast a nezbývá než doufat, že v roce 2018 se podaří parní víkend opět uskutečnit. Bohužel osvědčená lokomotiva 423.0145 v provozu již nebude, jelikož z kraje příštího roku jí končí kotelní prohlídka a bez větší a finančně nákladné opravy se nemůže vrátit do provozu….. nezbývá než držet palce, aby se opět mohla rozjet v plné kráse a síle parního stroje a třeba i opět u nás. ……Více z uskutečněné akce již pohovoří fotografie …….

A co naše stroje v roce 2017

Ihned na začátku si povzdechnem… krom kmenového M131.1280 ¨nic moc¨    :-(((

V dubnu o velikonocích jsme konečně po dlouhé době měli možnost vyzkoušet náš druhý motorák M131.1009 a bohužel, ač to motor bez problémů odjezdil, tak jsme dospěli k názoru, že se opět musí rozebrat a samotný motor Tatra se nevyhne úplné generální opravě. Přes prodřená vodítka ventilů proniká olej, který se pálí a kouřivost je šílená….. Alespoň je příležitost dodělat drobnosti jako chladící vývod pod lavicemi atp.. Snad v roce 2018 už vyjede i na pravidelné lince T3.

Též náš dříč, lokotka T212.0094 se podrobuje omlazovací kůře, jelikož její motor v květnu podlehl krátké drtivé nemoci, projevující se od pronájmu mašiny v prosinci 2016 a musel být sehnán a následně bude v nejbližších dnech zavázán motor nový. Při té příležitosti jsou na ni provedeny další drobné opravy aby byla fit a mohli jsme ji opět používat.

A poslední na čem se dělá, respektive dělají též externí spolupracovníci, za což jim náleží obrovské díky, je ¨Karkule¨ T444.0255. Nový vnější lak skříně je víceméně dodělán a letos se veškeré práce přesunuly na opravu chladícího okruhu a do interiéru kabiny strojvedoucího. Nyní je v jednání možnost vystavení jako exponátu při podzimních parních jízdách, tak snad se to povede :-)))

 

Práce na trati i v roce 2017 – nekonečný příběh

Také v letošní sezóně musí samozřejmě probíhat práce na železničním svršku a spodku, i když ne v tak velkém rozsahu jako v předchozích dvou letech. Z větších akcí zmiňme červnovou výměnu cca 60ti kusů pražců ve více než stometrovém úseku ihned za poslední naší výhybkou ve Velkém Březně , následné zasypání štěrkem a červencové podbití tohoto úseku najatou Automatickou Strojní Podbíječkou. Podbíječka se poté přesunula nad Malé Březno , kde byl podbit škvárový úsek rekonstruovaný v loňském roce a ještě ji čekalo urovnat pár drobnějších nerovností po celé trati. Z méně viditelných prací stále probíhá oprava propustků a mostních objektů , aktuálně třeba velmi hluboko uloženého propustku v km 1.3. V současnosti též probíhá natírání a oprava hektometrovníků, udávajících km vzdálenost na trati. Pro doplnění pár dokumentačních fotografií.

V sezóně 2017 ještě připravujeme

- o víkendu 23. a 24.září bude opět po roce to správné datum pro parní jízdy na naší lokálce….. V plánu je opět osvědčená pára 423.0145 a pomáhat ji bude též již historický ¨Hektor¨  T435.0111

- (v pátek 29.září ne-proběhnou ve Velkém Březně a okolí Pivní slavnosti u kterých naše červené vláčky nemohou chybět)….. akce pořadatelem zrušena takže 29.9. se nejezdí

- o víkendu 14. a 15.října budou naše vlaky opět posíleny z důvodu konání akce Podzim na vsi ve skanzenu v Zubrnicích. V provozu bude souprava našeho osvědčeného vozu řady M131.1280 posíleného o vzhledově stejný vůz BDlm a rychlíkový motorák řady M262.1(110) z roku 1959

 

PRO BLIŽŠÍ INFO SLEDUJTE NAŠE WWW STRÁNKY

Ústecká muzejní a galerijní noc na vodárně dne 9. června 2017

Plakat      Letak2     vodárna exteriér léto

Naše parní vodárna na Střekovském nádraží je zapojena do projektu Ústecká muzejní noc , který proběhne v pátek večer dne 9.6.2017 na celém území města a v přilehlých obcích. Vodárna bude otevřena od 19-ti hodin do 23:00 a je možno ji navštívit sólo a nebo využít speciální večerní autobusovou linku MHD a do vodárny sejít ze zastávky V Zeleni . Ta se nachází nad Setuzou a přes nám. Karla IV. lze sejít k lávce přes Střekovské nádraží, kde je již z lávky vlevo patrná vodárna – budova za skladištěm s nejvyšším komínem a dřevěnou vrchní částí prostředního traktu (je tam též hasičská zbrojnice SDH Střekov).

Odkaz na speciální linku MHD  v PDF :       FS___962_Směr_A_Strana_1

Zubrnický Májový jarmark 13. a 14. května 2017

O víkendu 13. a 14.5.2017 bude v zubrnickém skanzenu probíhat tradiční Májový jarmark se spoustou zábavy a doplňkovým programem (viz též plakát). Z důvodů očekávané velké frekvence jsme si dovolili zapůjčit od spřátelených organizací Juniormarket a Railsystém větší čtyřnápravové motorové vozy spolu s vozem přípojným (M262.1002+Bix+831 110) a doufáme že již nebude docházet v exponovaných časech k přeplňování vlaku (kapacita se zčtyřnásobila). Ač by možná mnohý neřekl, tak tato vozidla jsou o pouhých sedm let mladší (motoráky 1958,vůz 1964) než náš dřevěný ¨Hurvínek¨ (1951) a na naší železničku též patří, i když zde v pravidelném provozu nikdy nejezdila. Těšíme se na Vaši návštěvu.

jarmark_2017

Velikonoce v Zubrnicích 8. a 9. dubna 2017

O následujícím víkendu 8. a 9.dubna se v Zubrnicích ve skanzenu koná tradiční oslava svátků jara. Více informací viz plakát. Naše vlaky budou posíleny na dvojnásobnou kapacitu , tj. budou nasazeny oba naše historické motorové vozy M131.1280 a 009 o celkové kapacitě 98 sedících cestujících. Bohužel větší kapacitou momentálně nedisponujeme.

velikonoce2017

Nové prostory obsluhy muzea

Ač jinde vládl zimní spánek, tak v našem muzeu se přes zimu 2016/17 tesalo, brousilo, sekalo, štukovalo a vládla pracovní atmosféra. To vše aby mohlo být vstupní a prodejní místo na sezónu 2017 přesunuto do prostor výpravní budovy, kde je přívětivější a útulnější prostředí jak pro návštěvníky, tak pro obsluhu. Po velkém stěhování je bývalý vstupní železniční vůz řady Daa zatím využit jako skladovací prostor s výhledem dalšího použití buď jako třetí vozová expozice či přímo v provozu s ¨velkou¨ lokomotivou a osobním vozem. Se stěhováním analogicky souvisí i úprava, kdy jsou návštěvníci směrováni ponejprv do výpravní budovy a poté do ostatních prostor muzea.

 

Pár obrázků z úklidového víkendu

Dle info níže proběhl 11. a 12.3. 2017 úklid a příprava tratě a muzea na provozní sezónu 2017. Bylo odklizeno pár nejtěžších a neforemných kusů uskladněných na vjezdu do Zubrnic a byl též prořezávkou z jeřábu upraven průjezdný profil tratě. Všem účastníkům patří veliké díky.