Probíhající práce v roce 2016 textem a obrazem měsíc po měsíci

Únor,březen : K obrázkům není moc co dodávat . Od vegetace k ¨tvrdším¨ pracem :-) Již vyžilé pražce byly postupně za pomocí dvoucestného bagru ¨eMHáeS¨ vyměněny za rozvezené nové , použitelný štěrk byl za pomocí improvizované čističky vrácen do kolejového lože a již jen ho stačí správně rozhrnout a podbít buď ručně a nebo za pomoci stroje jménem podbíječka :-) Jak se to povede to přinesou další dny.

Duben : A povedlo se, v půlce dubna byl přímo z výsypných vozů dosypán štěrk na nejvíce potřebná místa a koncem dubna navštívila naší trat unikátní dvoucestná podbíječka firmy GJW Praha, aby zde vykonala provozní zkoušky na extrémním spádu a při té příležitosti vykonala obrovský kus práce za který nezbývá než poděkovat. Dále je na řadě opět štěrk a též začíná být nutné aplikovat postřik proti nežádoucí vegetaci v kolejišti. Práce na kolejích nikdy nekončí.

Květen : Stalo se, v prvním týdnu byl proveden postřik firmou JARO Česká Skalice a ve druhém byl dosypán vůz štěrku do km 6.0, na který se v dubnu již nedostalo. Štěrk je nutno ještě ručně přihrnout. Zároveň se rozeběhla oprava propustků nejvíce narušených zubem času.

Červen,červenec : Došlo k rozvezení dalších pražců , pokračuje obnova mostních objektů  a rozbíhají se přípravné práce na výměnu pražců ve škvárovém úseku kolem km 2.3 která musí být hotova do parního víkendu 17.a 18.9. z důvodu přechodnosti parní lokomotivy. Proběhl opět postřik trati proti nežádoucí vegetaci.

Srpen, září : Během čtyřech pracovních dní (o den méně než byl plán) proběhla výměna skoro padesáti pražců ve škvárovém úseku nad Malým Březnem. Práce musela být stihnuta v pěti pracovních dnech mezidobí víkendů, neboť bylo nežádoucí kvůli výluce omezovat provoz víkendové turistické linky T3. Podařilo se a parní jízdy může ohrozit pouze sucho a s tím spojený zákaz jízd parních lokomotiv. Doufejme že se tak nestane. Přítomnost dvoucestného bagru byla též využita k terénním úpravám podél celé tratě, zejména k čištění odvodňovacích příkopů. V km 3.8 byl opět doplněn štěrk, doufejme že to již byly poslední dva vozy. V srpnu byly ukončeny práce na opravách velkých mostních objektů s velmi dobrým výsledkem. Posuďte sami na fotografiích.