21.7.2018 Pouť ke Sv.Máří Magdaléně

V sobotu 21.7.2018 pořádá skanzen klasickou církevní slavnost s poutí ke Sv. Máří Magdaléně. Více info viz plakát a zdroje skanzenu.

Sv.Máří 2018

Naše železnice v tento den posílí provoz třívozovou soupravou složenou z rychlíkového motorového vozu 831 110 z roku 1957, vloženým přívěsným vozem dřevákem BDlm s rozšířenou kapacitou přepravy kol a kočárků z roku 1956, a retro motorovým vozem M152.0604 z roku 1983.

Osudové osmičky a Zubrnice – od 1.7.2018

V neděli 1.července 2018 v 11 hodin bude v Zubrnicích ve skanzenu a na nádraží slavnostní vernisáž výstav DĚTI – KRAJINA – VLAK z cyklu ¨Osudové osmičky a Zubrnice – proměna venkova vlivem osudových let¨. Vlaková doprava bude posílena třívozovou soupravou, v níž každý vůz může symbolizovat jedno období….. Vlečný vůz BDlm s klasickými dřevěnými sedáky reprezentuje nejstarší kapitolu od první republiky do poválečného období , velký rychlíkový motorový vůz z roku 1957 reprezentuje léta šedesátá, a nejmladší zástupce bude klasický lokálkový mot. vůz z roku 1983, který si určitě pamatuje každý z nás………Prostě ¨od dřeváku po retro¨.

1.7.2018 Osud.osmičky Zubr.

Muzejní noc na ¨vodárně¨ Střekov 25.5.2018

Střekovská parní vodárna se zapojila do celostátní akce Muzejní noc a bude v pátek 25.5.2018 zpřístupněna i ve večerních hodinách, konkrétně od 19ti do 22 hodin závazně, po telefonické domluvě lze i čas pozdější do 24 hodin. Město Ústí n.L. při té příležitosti ve večerních hodinách zavede speciální linku MHD se zvláštním jízdním řádem ( viz plakát ) , která návštěvníky více přiblíží k různým objektům zapojeným do akce po celém městě a v nejbližším okolí. Ke střekovské parní vodárně je nejblíže od zastávky V Zeleni, kdy je třeba sejít nad nádraží Ústí n.L. Střekov a přejít kolejiště po lávce nad nádražím. Z lávky se dáte vlevo za skladiště směr Litoměřice a tam již cca po 100 metrech nelze budovu vodárny s vysokým komínem přehlédnout.

Noc_KosteluMuzejniaGalerniNoc_UnL_digi   Noc_KosteluMuzejniaGalerniNoc_UnL_digi2   vodárna exteriér léto

Plakáty na akci v PDF :  Noc_KosteluMuzejniaGalerniNoc_UnL_digi

Co nového v Lovečkovicích

V sobotu 2.6.2018 dojde k slavnostnímu otevření a zprovoznění obecního informačního střediska a muzejní expozice v bývalém traťovém okrsku Lovečkovice. Doprava BUSem v rámci akce Párou do Zubrnic……

V předchozích dvou letech jsme vždy informovali o dílčích činnostech týkajících se naší trati a nádraží v katastru obce Lovečkovice. V roce 2016 se jednalo o záchranné práce na objektu někdejšího Traťového okrsku a v roce 2017 návoz darovaných kolejových polí využitelných pro případnou obnovu kolejiště. Nutno podotknout, že obec se do věci ¨řádně obula¨ a výsledky jejího snažení jsou znát. V letošním roce je v plánu rekonstrukce výhybkového zhlaví zdejší stanice směr Zubrnice i s přilehlou kolejí, až k bývalému železničnímu přejezdu. V těsném sousedství leží zmiňovaný rekonstruovaný Traťový okrsek, kde se vybuduje místní infocentrum spolu s malou expozicí věnovanou zdejší železniční stanici a údržbě tratě, jíž právě Traťový okrsek sloužil. Po obnovené části kolejiště bude umožněn ukázkový provoz železničních drezín, které byly právě při údržbě kolejí nezbytností……. Další z mnoha kroků k opětovnému spojení Zubrnic a Lovečkovic kolejemi se daří naplnit………..Více již napoví fotografie.

Práce finišují, aneb sezona 2018 klepe na dveře

Dle plánu se podařilo díky příznivému počasí v únoru dokončit kompletaci a montáž železničního svršku. Všech cca 550 pražců je na svém místě a správně uchyceno. Březen je ve znamení zaštěrkování, kdy trať už spolkla celkem pět vozů ( cca 200 tun štěrku ) a ještě bude nutné něco přidat. Na návoz štěrku nám byla zapůjčena lokomotiva bývalé východoněmecké řady V100 ( později 110, u ČSD T476.0, později 745) soukromé firmy Railtransport Stift, která je standartně v provozu na ucelených vlacích hnojiv z Lovosic k německým zákazníkům. Bylo to její první nasazení na naší extrémní trati. Díky větší lokomotivě mohl být štěrk na trať dopravován po dvou vozech ( 2 vozy + štěrk =  128 tun ) , kdyby v den sypání nepršelo, tak i po třech :-) Do konce měsíce ještě musí dojít k rozhrnutí a úpravě štěrku, podbití automatickou strojní podbíječkou a zbývá ještě něco dokončovacích prací na spojovací koleji ve Velkém Březně.

Co se vozidel týká, tak se snad podařilo záručními opravami konečně vychytat všechny mouchy na naší kmenové T212.0094 a již týden je ve zkušebním a zatěžkávacím posunu na vlečkovém provozu TONASO Neštěmice. U motorového vozu M131.1280 bylo objeveno velmi velké provozní opotřebení motoru zapříčiněné intenzivním používáním v posledních dvou letech. Jelikož nechceme riskovat úplné zničení, bude nutné vůz též podrobit výměně agregátu za zgenerálkovaný. Do začátku provozní sezóny náš kmenový M zcela jistě nezasáhne. Nadějnější vyhlídky má konečně náš záložní M131.1009, kdy je v těchto dnech dokončována rozsáhlá oprava a je pravděpodobné, že do zahájení provozu vůz zasáhne přinejmenším ve zkušebním režimu za účasti lok. T212.0094. Jelikož všechny síly jsou vrhnuty na dokončení 1009, tak obě další rozpracované lok. musí počkat a jak na T211.1728, tak na T444.0255 se práce moc nehýbají….

Předsezóní výluka aneb brigádníci vítáni i v roce 2018

Příznivě teplé zimní měsíce bez sněhu v Labském údolí nám umožňují pokračovat plným tempem v započaté obnově a výměně 550 pražců. Práce se momentálně soustřeďují stále na tzv. zašívání, kdy jsou nové pražce po důkladném rozměření přichyceny ke kolejnicím drobným kolejovým materiálem tak, aby byly zachovány všechny důležité parametry nutné pro bezpečné provozování dopravy. Během ledna jsme se dostali již za polovinu a je zašito přes 300 kusů. Zašívání bychom rádi dokončili v únoru, a březen již věnovali zaštěrkování a podbíjení. Tímto se též obracíme na širokou veřejnost. Pokud by měl kdokoliv zájem se zapojit, budeme jedině rádi. Práce probíhají zpravidla každý víkend, v sobotu i neděli, a zájemce se může ozvat na kontakty na webu (formulář či telefon) , nebo též na tel. 775354195 , a po té dodáme potřebné konkrétní instrukce. Speciální odborná zručnost není potřeba,  není se čeho obávat a vždy se najde nějaká vhodná činnost. Kdo chce mít nevšední zážitek a dobrý pocit z odvedené práce tak není nutno váhat a ozvěte se :-) Předem děkujeme.

Předsezóní výluka aneb nekonečný příběh 2018

I na přelomu roku díky příznivému počasí pokračují práce na trati. Ve spolupráci se SŽDC dochází ke kácení vzrostlých dřevin v ochranném pásmu dráhy hned na začátku na souběhu s hlavní tratí do Děčína, aby nedošlo k výraznému ohrožení provozu při vichřicích jako byl podzimní Herwart (viz Ukončení provozu 2017) . Tímto krokem též dochází k otevření nových zajímavých pohledů z našeho vlaku na údolí řeky Labe a souběžný železniční provoz.

Dále pokračuje rozsáhlá výměna pražců ( 550 ks ) , započatá v listopadu 2017. S malým zpožděním z důvodu prodloužení opravy naší kmenové lokomotivy ( viz jiná aktualita) , se nyní přikročilo k tzv. zašívání, kdy jsou k vyměněným pražcům po důkladném rozměření přichyceny původní historické kolejnice prostřednictvím většinou repasovaného též historického drobného kolejového materiálu ( podkladnice, šrouby , vrtule ). Tato činnost bude nyní probíhat pokud počasí dovolí prakticky každý víkend až do konce února. Některé práce po krátkém zaškolení zvládne i laik, takže pokud by měl někdo zájem pomoci, je možno se před každým víkendem ozvat ( na kontakty na www – formulář či telefon) a domluvit podrobnosti účasti. Předem děkujeme.

Více o probíhajících pracích již napoví pár obrázků.