VOŠ Děčín opět nápomocna

V pátek 10.května nastal pro studenty VOŠ Děčín opět den praxe na ZMŽ. Byl udělán kus práce a studenti pod dozorem pana Beneše pracovali na obnově výhybky č. 104 na našem kolejišti ve Velkém Březně. Děkujeme.

20190510_092527

 

Dopravce ČD poprvé na naší lokálce

Dne 11. května v odpoledních hodinách za velmi nevlídného a deštivého počasí, naši lokálku navštívila vzácná návštěva. Jednalo se o narozeninový vlak projíždějící severočeské lokálky objednaný soukromým subjektem ( mmj. též podporující náš spolek ) pro uzavřenou skupinu osob. Trasa vlaku byla Děčín – Roudnice – Straškov – Libochovice – Žalhostice – Žernoseky – Velké Březno – Zubrnice – V. Březno – Děčín. Pro letošní rok byl zvolen dopravce ČD, který na tento výkon nasadil lokomotivu 714 228 ( řada 714 2…. je jediná možná varianta pro u nás dovolený nápravový tlak 15 tun ) ,uvolněnou přes víkend ze svého tradičního výkonu na vlaku LUNA mezi Prahou a Louny. Při pobytu v Zubrnicích účastníky čekala tradiční prohlídka našeho železničního muzea a již méně tradiční prohlídka a přednáška o právě zahajované opravě následujícího úseku do Lovečkovic.

Příští stanice Lovečkovice

Ve čtvrtek 2. května 2019 se na hranici obcí Zubrnice a Lovečkovice ( tedy býv. okresů Ústí n.L. a Litoměřice ) uskutečnila malá sláva. Spolek Zubrnická museální železnice vypravil speciální drezínu , na které se přibližně 1 km vezl starosta Zubrnic až na hranice bývalých okresů, kde byl již očekáván starostou Lovečkovic, který přistoupil, a společně projeli hranicí katastrů Zubrnice a Lovečkovice na území bývalého okresu Litoměřice. Tímto aktem byla symbolicky zahájena kampaň ¨Příští stanice Lovečkovice¨, pomocí níž chce spolek získávat prostředky na obnovu tratě mezi Zubrnicemi a Lovečkovicemi. Součástí kampaně budou i speciální webové stránky  www.jedemedal.cz , kde se každý dočte podrobnější informace, a bude zřízen speciální transparentní účet číslo 2401621624 / 2010, kde budou shromažďovány finanční prostředky k použití pouze na úsek dále do Lovečkovic a bude moci na něj přispět každý zájemce.

Tato slavnost byla možná jen díky tomu, že se na úseku těsně nad Zubrnicemi zachovalo původní drážní těleso i s původním svrškem, který po důkladném očištění od náletové vegetace a drobných opravách byl uzpůsoben pouze pro provoz lehké stavební mechanizace. Pro samotný budoucí provoz těžkých železničních vozidel bude nutné provést úplnou novostavbu. Stav tratě nad Zubrnicemi přiblíží více fotografie pořízené při opravných pracích.

Neděle 5.května opět veřejná brigáda, tentokráte Velké Březno

V neděli 5.května 2019 se bude konat další pravidelná veřejná brigáda. Sraz je tentokráte od devíti hodin (celý den) na naší základně ve Velkém Březně. Přístup je po zadní straně stanice od přejezdu na ústeckém zhlaví po úzké silničce podél celého nádraží až úplně na konec, kde je jakási točna a z ní jsou schody k naší budově nacházející se v blízkosti děčínského zhlaví. V plánu jsou opravné práce na výhybce č .104 a jelikož budou probíhat v blízkosti provozované železniční dopravní cesty, je nutné bez vyjímky dbát pokynů dozorujících osob z našeho sdružení. Výstražné vesty zapůjčíme. Těšíme se na hojnou účast.

Co se stihlo na vodárně 7.4.2019

Dne 7.dubna proběhla veřejná brigáda na střekovské parní vodárně. Díky všem účastníkům se povedlo opravit dřevěnou podlahu v prvním patře u nádrží na vodu, uklidit a připravit na sezónu přilehlé prostory, a hlavně natřít , vyklidit a zabydlet nový sklad dřeva nalézající se naproti vodárně u kolejí. Tato plechová buňka na ¨kuřích nožkách¨ byla nevyužívána a postupně se plnila různým odpadem. Po dohodě se správcem ( SŽDC ) bude použita jako sklad otopu pro účely parní vodárny, a jako reklamní poutač propagující samotnou vodárnu a Zubrnickou museální železnici.

Děkujeme mnohokrát všem pomocníkům a již nyní se těšíme na další spolupráci při následujících veřejných brigádách.

Dubnová veřejná brigáda – neděle 7.dubna – Střekovská vodárna

Již tuto neděli  7. dubna Vás všechny zveme na další veřejnou brigádu, tentokráte budete pomáhat při přípravě provozní sezóny Střekovské parní vodárny. V plánu jsou drobné údržbové práce na budově, příprava otopu, úklid a nátěr skladu dřeva atp.. Sraz je cca v 9:00 přímo před vodárnou v žel. stanici Ústí n.L. Střekov a nebo kdykoliv v průběhu dne tamtéž. Bude možnost opékání vlastních buřtů přímo v peci kotle :-)))

Zimní práce 2019 II.

Dle plánů pokračují práce na železničním svršku, zejména výměna pražců. Pár dní vypomáhali též brigádníci z ČVUT a patří jim velké díky za odvedenou práci. Momentálně již dochází k doplňování štěrku, úpravě kolejového lože štěrkovým pluhem a ke konečnému podbití po zaštěrkování. Ač jsou práce v mírném skluzu vše se zajisté do zahájení provozu 30.3.2019 stihne. Více již pár obrázků.

Březnová veřejná brigáda – tentokráte Zubrnice

Již tuto neděli 3. března 2019, zveme všechny zájemce, příznivce, členy či nečleny spolku, na další veřejnou brigádu, tentokrát na nádraží v Zubrnicích. Sraz v 9 hodin na zmíněném našem muzejním nádraží, nebo dle možností kdykoliv během dne tamtéž. Doprava možná pouze linkovým autobusem DÚK z Ústí n.L. ( 8:25 od hl. nádru ….. pak takt co dvě hodiny ) či z Úštěku ( 7:46 a 11:41 od nádru ). Práce budou spočívat v úpravě terénu, úklidu všech výstavních prostor, přípravě na výměnu pražců, likvidaci a pálení náletových dřevin a dalších drobnějších pracích. Pro všechny zúčastněné bude v poledne zajištěno drobné občerstvení.

Kontakt na koordinátora 725 029 964 (Radek).

Zimní práce 2019

I letošní zimní přestávka v provozu linky T3 je využita pro nutnou údržbu a zejména nikdy nekončící výměnu pražců. Počátkem ledna byla na trati zavedena výluka a byly zahájeny práce. Na trati se vyskytuje především dvoucestný bagr a lokomotiva 701.728 s pracovními vozíky na návoz materiálu. Během února bylo vyměněno na 250 pražců na spodním úseku do km 2.9 , kdy byly práce velmi ztíženy sněhovou nadílkou a ke slovu přišly dokonce i plynové hořáky na rozmrazování. Počátkem března pak budou práce pokračovat v horním úseku, kde již počet pražců k výměně naštěstí nebude dosahovat takového děsivého čísla ( v zimě 2017/18 dokonce počet k výměně dosáhl čísla 550 kusů ). V druhé půlce března pak dojde k doplnění štěrku a k nutné směrové a výškové úpravě strojním podbitím kolejového roštu. Doufejme, že se všechny plánované práce stihnou a 29.března bude moci býti výluka ukončena a trať bude připravena na zahájení provozu linky T3 k 30.3.2019.

Další letošní brigáda – Velké Březno

V neděli 3. února jsou všichni prácechtiví členové, nadšenci a pomocníci zváni do sídla našeho spolku, na základnu ve Velkém Březně (od přejezdu v centru obce doleva cca 400 m po asfaltce za nádražím až na konec cesty, zde po schodech dolů k budově). Proběhne další letošní dobrovolnická brigáda. Sraz v 9 hodin. Bude prováděna oprava střech některých historických vagónů, likvidace vegetace a jiné drobné práce.

S sebou pracovní oblečení. Pro všechny dobrovolníky zajištěn oběd, dále je k dispozici drobné občerstvení, káva, čaj.

 

 

První letošní veřejná brigáda – Ústí n.L.

V neděli 6. ledna je možné přiložit ruku k dílu a přijít do starého depa ÚTD ( Ústecko-teplické dráhy ) ležícího mezi hlavním a západním nádražím v Ústí. Sraz ráno cca 9:00 na manipulační asfaltové ploše vedle západního nádraží, v nejvýchodnějším koutu u služebního přejezdu do zmiňovaného depa. Zde volejte na mob. 606219743. Přechod přes přejezd a pohyb v depu je možný pouze za asistence člena ZMŽ ve výstražné vestě. Bude prováděn úklid hal a okolí , likvidace vegetace a jiné drobné práce.