Červen 2011 na lokálce

V červnu pokračovaly tzv. otevřené soboty, kdy byla provedena úprava štěrkového lože, čištění trativodu v km 4,8 a přilehlé propusti. Dále bylo čištěno dno mostu v km 5,140. Velká pozornost je věnována přejezdovým křížům, pro zlepšení rozhledových poměrů jsou všechny přejezdy nově přeměřeny a v případě potřeby se kříže posouvají do nových poloh.