Co nového u vozidel – zima 2017 / 18

Po dlouhých peripetiích s novým motorem byla konečně dokončena oprava naší momentálně kmenové lokomotivy T212.0094. Nový motor TATRA nebyl po dlouhém uložení ve vojenských skladech v nejlepší kondici, na což se přišlo až po zavázání a prvním startu…. Nastalo opět rozebrání, záruční oprava a druhý pokus začátkem prosince byl již úspěšnější. Zatím motor šlape a doufáme že tomu tak bude i nadále. Lokomotiva byla po vlastní ose přepravena ze soukromých dílen sídlících v Neštěmickém TONASU ( dílny nuceně přestěhovány z depa Lovosice – prodej depa AWT ) na naši základnu ve Velkém Březně a je momentálně nasazována na pracovní vlaky zmíněné v aktualitě níže.

Práce se konečně řádně hnuly i u našeho ¨záložního¨ M131.1009. Podařilo se dojednat vyvázání celého původního motoru který bude podroben profi generální opravě, a místo něj byl do M zavázán motor náhradní, který byl již od předloňského roku kompletován a opravován našimi kolegy v Kralupech nad Vltavou. Ještě nezavázaný motor byl několik desítek hodin zkoušen v dílně a doufáme že i po zavázání do M bude i nadále spolehlivě sloužit a M131.1009 bude moci býti konečně používán jako plnohodnotné náhradní vozidlo a zlomí kletbu která jakoby nad ním stále byla.

T211.1728 momentálně čeká na tlakovou zkoušku vzduchových jímek a poté již bude opět v provozním stavu.

Na T444.0255 stále probíhají dokončovací práce na kabině strojvedoucího s předpokladem letošního dokončení a představení veřejnosti při nějaké plánované akci.

Na M131.1280 probíhá v Neštěmickém TONASU zimní údržba.