Co nového v Lovečkovicích

V sobotu 2.6.2018 dojde k slavnostnímu otevření a zprovoznění obecního informačního střediska a muzejní expozice v bývalém traťovém okrsku Lovečkovice. Doprava BUSem v rámci akce Párou do Zubrnic……

V předchozích dvou letech jsme vždy informovali o dílčích činnostech týkajících se naší trati a nádraží v katastru obce Lovečkovice. V roce 2016 se jednalo o záchranné práce na objektu někdejšího Traťového okrsku a v roce 2017 návoz darovaných kolejových polí využitelných pro případnou obnovu kolejiště. Nutno podotknout, že obec se do věci ¨řádně obula¨ a výsledky jejího snažení jsou znát. V letošním roce je v plánu rekonstrukce výhybkového zhlaví zdejší stanice směr Zubrnice i s přilehlou kolejí, až k bývalému železničnímu přejezdu. V těsném sousedství leží zmiňovaný rekonstruovaný Traťový okrsek, kde se vybuduje místní infocentrum spolu s malou expozicí věnovanou zdejší železniční stanici a údržbě tratě, jíž právě Traťový okrsek sloužil. Po obnovené části kolejiště bude umožněn ukázkový provoz železničních drezín, které byly právě při údržbě kolejí nezbytností……. Další z mnoha kroků k opětovnému spojení Zubrnic a Lovečkovic kolejemi se daří naplnit………..Více již napoví fotografie.