Další jízdy na lokálce až v roce 2015

Vlaky do Zubrnic vyjdeou opět až v průběhu roku 2015. Nyní pokračujeme v nutných opravách tratě a vozidel. Postup prací je pomalý a termín dokončení je závislý na finančních možnostech spolku. Roli také hraje skutečnost, že veškerá činnost je realizována ve volném čase členy spolku, což je bohužel výrazně omezující fakor. Realizované opravy je nutné provést, bez nich není další provoz možný, očekáváme ale, že do letní sezony v příštím roce opět vlaky vyjedou.