Další krůček do Lovečkovic

O víkendu 22. a 23.9. 2018 naše sdružení oslavilo 25 let trvání jízdami parních vlaků, jak bylo prezentováno na jiných místech. Přítomnost parní lokomotivy na naší lokálce byla v sobotu 22.9. 2018 dopoledne využita pro slavnostní otevření a zprovoznění železničního přejezdu za stanicí Zubrnice a k němu náležících 75 m kolejí. Rekonstrukce se povedla díky sponzorskému daru a obrovskému zápalu pro věc několika lidí, kteří to dotáhli do úspěšného konce. Díky přejezdu se otvírá zase kousek cesty dále k Lovečkovicím….. a snad jednou se podaří :-)

Pro ilustraci fotografie z vůbec prvního průjezdu vlaku při zaštěrkování koleje za ním :

A pár obrázku z parního víkendu :