Ohlédnutí za granty v roce 2015

Jako mnoho jiných neziskových organizací i ta naše si v tomto roce mohla připsat několik úspěšných akcí hrazených z veřejných grantů.

Tou nejvýznamnější byla bezpochyby akce parní víkend  spojená s výročím natáčení filmu Páni Kluci. Dotaci ve výši 200 000 Kč na zajištění parního vlaku poskytl Ústecký kraj (náklady celého projektu dosáhly 300 tis Kč).

Nepřímo byly podpořeny i jízdy během roku, které rovněž podpořil Ústecký kraj, zde bylo ale příjemcem dotace Elektrotechnické muzeum Zubrnice, které bylo zároveň objednavatelem dopravy.

A do třetice všeho dobrého byl náš spolek příjemcem dotace od Ministerstva dopravy pro akci „Revizní oprava brzdových komponent historického motorového vozu M131.1009″. Výše dotace byla 6 652 Kč při celkových nákladech akce ve výši 16 630 Kč. Nyní probíhá montáž opravených součástí do vozu a opět se s ním setkat bude možné v příštím roce.

Za poskytnutou podporu se sluší poděkovat a věříme, že užitek z ní měli a budou mít zejména naši návštěvníci.