Plány na rok 2014

Tak jako každý rok nás čeká především spousta práce.  Kromě již tradičního prořezu od náletových dřevin jde  zejména o výměnu ca 230 ti  pražců v úseku pod Zubrnicemi.  Druhým velkým tématem je shánění finančních prostředků pro zajištění letního provozu lokálky. V minulých letech byl provoz téměř výhradně financován ze zdrojů spolku a tento systém není nadále udržitelný. Kdy se tedy bude možné opět svézt vlakem do Zubrnic?  Předpokládáme, že do letních prázdnin bude oprava trati hotová, tedy vlaky zcela jistě v létě opět vyjedou.  Rozsah provozu bude pochopitelně záviset na dostupných prostředcích.  Na toto téma vyšel také 20.2. článek v Ústeckém deníku.

Běží samozřejmě také práce na opravách a údržbě muzea a vozidel.  O probíhajících projektech Vás budeme postupně informovat.