Práce finišují, aneb sezona 2018 klepe na dveře

Dle plánu se podařilo díky příznivému počasí v únoru dokončit kompletaci a montáž železničního svršku. Všech cca 550 pražců je na svém místě a správně uchyceno. Březen je ve znamení zaštěrkování, kdy trať už spolkla celkem pět vozů ( cca 200 tun štěrku ) a ještě bude nutné něco přidat. Na návoz štěrku nám byla zapůjčena lokomotiva bývalé východoněmecké řady V100 ( později 110, u ČSD T476.0, později 745) soukromé firmy Railtransport Stift, která je standartně v provozu na ucelených vlacích hnojiv z Lovosic k německým zákazníkům. Bylo to její první nasazení na naší extrémní trati. Díky větší lokomotivě mohl být štěrk na trať dopravován po dvou vozech ( 2 vozy + štěrk =  128 tun ) , kdyby v den sypání nepršelo, tak i po třech :-) Do konce měsíce ještě musí dojít k rozhrnutí a úpravě štěrku, podbití automatickou strojní podbíječkou a zbývá ještě něco dokončovacích prací na spojovací koleji ve Velkém Březně.

Co se vozidel týká, tak se snad podařilo záručními opravami konečně vychytat všechny mouchy na naší kmenové T212.0094 a již týden je ve zkušebním a zatěžkávacím posunu na vlečkovém provozu TONASO Neštěmice. U motorového vozu M131.1280 bylo objeveno velmi velké provozní opotřebení motoru zapříčiněné intenzivním používáním v posledních dvou letech. Jelikož nechceme riskovat úplné zničení, bude nutné vůz též podrobit výměně agregátu za zgenerálkovaný. Do začátku provozní sezóny náš kmenový M zcela jistě nezasáhne. Nadějnější vyhlídky má konečně náš záložní M131.1009, kdy je v těchto dnech dokončována rozsáhlá oprava a je pravděpodobné, že do zahájení provozu vůz zasáhne přinejmenším ve zkušebním režimu za účasti lok. T212.0094. Jelikož všechny síly jsou vrhnuty na dokončení 1009, tak obě další rozpracované lok. musí počkat a jak na T211.1728, tak na T444.0255 se práce moc nehýbají….