Práce na trati i v roce 2017 – nekonečný příběh

Také v letošní sezóně musí samozřejmě probíhat práce na železničním svršku a spodku, i když ne v tak velkém rozsahu jako v předchozích dvou letech. Z větších akcí zmiňme červnovou výměnu cca 60ti kusů pražců ve více než stometrovém úseku ihned za poslední naší výhybkou ve Velkém Březně , následné zasypání štěrkem a červencové podbití tohoto úseku najatou Automatickou Strojní Podbíječkou. Podbíječka se poté přesunula nad Malé Březno , kde byl podbit škvárový úsek rekonstruovaný v loňském roce a ještě ji čekalo urovnat pár drobnějších nerovností po celé trati. Z méně viditelných prací stále probíhá oprava propustků a mostních objektů , aktuálně třeba velmi hluboko uloženého propustku v km 1.3. V současnosti též probíhá natírání a oprava hektometrovníků, udávajících km vzdálenost na trati. Pro doplnění pár dokumentačních fotografií.

Invalid Displayed Gallery