Pracovní deník 2 (2014)

Koncem března jsme nechali pokácet jednu ze dvou lip na zubrnickém nádraží. Lípa byla stará přes 120 let a bohužel jádro stromu byl vyhnilé, hrozilo nebezpečí samovolného skácení.

Občas se při důkladné údržbě trati narazí na zajímavé  předměty.Při čištění propusti v km 3,6 byly nalezeny dva původní hektokilometrovníky.

Pomalu pokračují i práce na renovaci vozu Blm – dorazil opravený brzdový válec.

Potěšil i úspěch u kolegů z Mladoboleslavského železničnho spolku (MBŽS), kteří jsou téměř před dokončením renovace přípojného vozu BDlm 70 54 83-09 113-2 z roku 1959. Tento vůz byl v majetku našeho sdružení a stával dlouho v konvoji ve Velkém Březně a v roce 2011 byl prodán MBŽS. Práce na jeho opravě začali ještě ve Velkém Březně. Autorem fotek je Ladislav Poušek ml.