Pracovní deník 3 (2014)

Ústředním bodem posledních dní je oprava naší trati. V minulém víkendu bylo vyměněno celkem 140 pražců. Celá akce byla připravována už od minulého podzimu, kdy byly vytypovány pražce určené k výměně. Ve Velkém Březně byly připravovány starší, již jednou použité pražce – každý pražec je nutno „zakolíkovat“, tedy dřevěnými kolíky vyplnit otvory od původního upevnění kolejnic a zboku pražců přibít kovovou mřížku proti roztahování čel. Posléze byly pražce vyskládány do figur  a ty pak mohly být naloženy (historickým ručním jeřábem Körösi) na vozíky a následně rozvezeny na určená místa na trati. Samotnou výměnu prováděl dvoucestný bagr, následovalo opětovné „zašití“ (tj. připevnění podkladnic a kolejnic).  Nyní budou postupně pražce opět zaházené štěrkem a podbity. Štěrk bude prozatím použit původní, ručně vyčištěný a základní podbití proběhne také ručně. Výměna pražců se týkala úseků v km 3,2 – 4,1 a 5,3 – 5,4 a v zastávce Leština.

Další výměna se uskuteční v nejbližší době, hotový souvislejší úsek bude možné dosypat novým štěrkem, strojně podbít a vysměrovat do požadované geometrické polohy.

Nezahálí se ani v dalších činnostech. Zejména naši pražští kolegové pracovali na opravě huvínka M131.1280 tak, aby se mohl opět zapojit v plné síle do dalších jízd. Druhý hurvínek M131.1009 nadále zůstává na Zlíchově  k dokončení potřebných oprav motoru.

V depu v Lovosicích došlo opětovnému zprovoznění kocoura 701 728 -7 (po náročném čištění nádrže a opravě palivového okruhu) a tak zajistil přepravu historického poštovního vozu do stanice odkud se s plzeňskou Šlechtičnou 475.111 mohl vydat na drážďanský Dampflokfest. Dalším výkonem kocoura bylo přestavení parní lokomotivy soukromého majitele  z dlouhodobé deponie  k nakládce na přepravu do Turnova k novému majiteli.

A konečně také na zubrnickém nádraží se pilně pracovalo. Byly vyklizeny některé části nádražní budovy a proveden velký úklid. Odvezeny byly vyzískané náhradní díly ze sešrotovaného hurvínku m131.1391, některé exponáty, které nezapadaly do koncepce muzea a rovněž probíhají opravy expozic. Připravuje se také podbití kusé koleje, která za tímto účelem byla vyklizena od vozidel.

A na závěr ještě upoutávka na pořad ČT Auto – moto revue, kde se objevilo i naše muzeum s lokálkou.