Pracovní deník 3 (2015)

Oblíbený někonečný pracovní seriál pokračuje. Na lokálce probíhá nyní čištění štěrku po výměně pražců tak, abychom stihli podbití a přípravu trati na jízdy v květnu. S končící zimou také dobíhalo čištění profilu trati od náletových dřevin.  K úspěšnému konci také doběhla oprava interiéru vozu M131.1280 a tak se mohl spolu s historickým poštovním vozem vydat na drážďanské setkání parních lokomotiv. Tato návštěva je možná díky tamním pořadatelům, kteří zajistili kompletní přepravu z Lovosic. Díky za to patří Ing. Petrovi Barchánkovi. Naše lokálka a ústecký kraj má tak možnost se prezentovat na mezinárodně významné akci, kterou během tří dní navštíví zhruba 18 000 zájemců o technickou historii. Příprava prezentace a také celé sezóny, včetně její propagace, byla poznamenána mediálně avizovanou, avšak v praxi zatím nerealizovanou podporou turistických tratí v našem kraji. Doufejme jen, že se alespoň podaří sehnat dostatek finančních prostředků na parní jízdy, které bychom rádi uskutečnili v září.