Pracovní deník 5 (2014)

V srpnu u nás pobyla podbíječka Matisa polečnosti GJW Praha. Po úvodní opravě v BMTI v Chabařovicích se přesunula na naší trať, kde proběhlo seřízení a přezkoušení všech technologických zařízení stroje.

Na závěr byly některé úseky tratě podbity a opravena geomterická poloha koleje. Vyměné pražce v leštinské zastávce byly dosypány štěrkem.
Pokračuje také příprava na obnově leštinské zastávky, jejíž slavnostní otevření je plánováno na 20. září během pvní parní jízdy.
Díky úspěchu v grantovém řízení Ministerstva dopravy a podpoře společnosti VUZ a.s. se podařilo zajistit finanční prostředky na obnovu nátěru motorového vozu M131.1280, které je plánováno na říjen. Bude rovněž vlastními silami provedena oprava interiéru.