Pracovní deník 6 (2014)

Po úspěšné parní akci jsme se opět vrátili k pracem na trati, neboť je opět potřeba vyměnit množství starých pražců. Kromě příprav této výměny (téměř kontinuálně km 3,4-3,6 pod leštinskou zastávkou)  samozřejmě běží obvyklé práce jako čištění profilu od náletu, údržba a čištění propustků a práce na vozidlech.

Probíhají také jednání s krajem o realizaci sezónních jízd v příštím roce. Kraj připrail koncepční podporu turistických železnic a přestože do tohoto schematu příliš nezapadáme, je možné, že díky krajské podpoře vyjedou vlaky v roce 2015 znatelně častěji než tomu bylo letos.

S využitím programu pro záchranu historických kolejových vozidel od Ministerstva dopravy a díky podpoře společnosti VUZ a.s. bylo možné realizovat v opravně Ryko a.s. obnovu laku na Hurvínkovi M131.1280. Celkové náklady dosáhly 95 tis. Kč, přičemž vlastní podíl spolku činil 50 tis Kč. Zajištění vlastního podílu bylo možné dosáhnout mj. omezením letošního rozsahu jízd do Zubrnic. Projekt byl úspěšně dokončen a během roku 2015 plánujeme provést kompletní obnovu interiéru vlastními silami.