M131.109

Vůz byl z výroby dodán na Slovensko, dislokován byl v depu v Prešově. Zde byl také v r. 1968 vyřazen ze služby. V dílnách v Trnavě byl přestavěn na montážní vůz trolejového vedení a sloužil v Leopoldově. V polovině osmdesátých let byl předán podniku Elekrizace železnic, pod jehož hlavičkou v roce 1989 dojezdil. Poté byl odstaven ve Velkém Oseku, kde ho v prosinci 1992 objevili členové vznikajícího zubrnického spolku. V květnu 1993 byl zakoupen Kolej Klubem a převezen do Velkého Března. Po změně koncepce ze sdružení fyzických osob na občanské sdružení se vůz stal majetkem nově vzniklého sdružení.
V době pořízení vozu nebyl k dispozici jiný zachovalejší vůz a tak od roku 1994 probíhaly rekonstrukční práce. Jako zdroj dílů, zejména střešní části posloužil vrak vozu M131.1391, rovněž se sbírek sdružení. V roce 1994 byla odstrojena střecha a dosazena původní část střechy z vozu 391. Práce se poté značně zpomalily, protože se podařilo získat zachovalejší vůz M131.1280 a současně bylo v Zubrnicích zřízeno železniční muzeum, na které se především soustředila činnost sdružení. Aby bylo možné v opravě vozu pokračovat, bylo pronajato stání v depu v Lovosicích. Zde probíhala zejména montáž vnitřního obložení stěn a tapetování vozu, zpravidla při pátečních večerech (víkendy pak pracovní skupinka trávila v Zubrnicích a na trati).
V roce 2004 byl vůz M131.109 odeslán do společnosti OLPAS Krnov k provedení vnějšího nátěru a to výměnou za jiný náš vůz – M131.1145 (rovněž rekonstruovaný na montážní vůz trakčního vedení). Ve Velkém Březně pak následovala postupná kompletace interiéru s využitím dílů z jiných vozů. Část motorové lavice je například až z Lučence.

S podporou Komunitní nadace se nám podařilo vůz uvést do vystavovatelného stavu a stal se exponátem v muzeu v Zubrnicích. V roce 2008 se pak devítka vrátila zpět do Lovosic, kde bylo možné dále pokračovat na opravách motoru. Vůz nakonec absolvoval v listopadu 2010 technicko-bezpečnostní zkoušku. V roce 2011 pak došlo k havárii spalovacího motoru a vůz byl opět odstaven. V roce 2017 došlo k první opravě a rekonstrukci hnacího agregátu, kterážto však nakonec byla shledána jako neúspěšná a hnací agregát stále vykazoval neklidný chod a nemohl být připuštěn do pravidelného provozu. Konečně nyní na jaře roku 2019 byl pod motorový vůz zavázán další zgenerálkovaný motor, přičemž po řádném dokompletování a odzkoušení je vůz od července 2019 nasazen na linku T3. Doufejme že ¨dětských¨ nemocí bude minimum a vůz bude spokojeně sloužit.