Výsypný vůz St 7-84523 zvaný ¨talbot¨

Výsypný vůz řady St číslo 7-84523

Výsypný vůz St 7-84523 byl vyroben v roce 1930 německou vagónkou Talbot v Aachenu. Válečnými událostmi se ocitl na území  Čech, kde soužil v traťovém hospodářství. Poslední revizi prodělal v dílnách Ostrava v lednu 1962. Poté byl vyřazen a předisponován na vlečku cukrovaru Zvolněves, kde sloužil k převozu popela a škváry z tamní kotelny. V roce 1994, těsně před sešrotováním, se vůz dostal do soukromé sbírky a byl odstaven ve Velkém Březně. V roce 1996 přešel k ZMŽ.

Díky důmyslnému uspořádání výsypných klapek vůz umožňuje sypání materiálu prakticky do kterékoliv části kolejiště. Lze regulovat i množství vysypávaného materiálu. Ovládání prováděla obsluha z plošiny vozu pomocí pák. Spřažením dvou vozů plošinami k sobě mohla obsluha díky přechodovým můstkům zvládnout vyložení obou najednou.

Vozy se vyráběly v několika variantách. A to s odlišným tvarem násypky, tlakovou brzdou i nebržděný. Náš byl z výroby nebržděný, během působení u ČSD mu byla dodělána ruční brzda na jednu nápravu.

Renovace vozu ZMŽ byla započata v roce 1996 a byla díky deformacím jednotlivých dílů značně náročná.  Některé části chyběli úplně. Veškeré výsypné klapky byly zcela nefunkční. Oprava probíhala v areálu dnešního Železničního muzea v Zubrnicích.

V roce 1997 byla na opravu získána částka 10000 Kč od ministerstva kultury. Práce byly dokončeny na jaře 2000. Nátěr a nápisy jsou z období před poslední revizí. Nespornou výhodou bylo, že vůz nebyl na vlečce přestříkán a tak se nápisy z větší části dochovaly.

První a zatím jediná delší jízda se konala v září 2000 na výstavu kolejových vozidel do Kralup n/Vlt. Pak dlouhá léta stál v Zubrnickém železničním muzeu jako výstavní exponát.

V České republice se z několika desítek takto zavlečených vozů dochoval pouze náš. Na Slovensku se dochovaly dva. Jeden ještě nedávno sloužil v traťovém hospodářství, má však spřáhlo přizpůsobené k provozu s motorovým vozíkem a chybějí mu nárazníky. Je stejně jako náš vůz, nebrzděný. Druhý se nachází jako exponát v bratislavském železničním muzeu a má již z výroby dodanou tlakovou brzdu.

Důmyslnost výsypných klapek bylo prvně prakticky využito v říjnu 2009 při obnově kolejiště ve stanici Zubrnice. Od té doby je vůz používán ke svému původnímu účelu, tj. k návozu sypkého materiálu, zejména štěrku k obnovovacím pracím na Zubrnické lokálce. 6.9.2018 se při navážení štěrku jako první železniční vůz podíval za znovuobnovený přejezd v Zubrnicích. V současné době je deponován ve Velkém Březně.