Přípojný vůz BDlm 6-2099

Vůz byl vyroben v roce 1956 v národním podniku Tatra Studénka a u ČSD obdržel číslo 6-2099. V sedmdesátých letech byl pak přeznačen na 70 54 83-09094-4.  Jezdil na severní Moravě, zejména v okolí Studénky. Domovskou stanicí mu byla Studénka, vozové depo Ostrava.

Po vyřazení z provozu u ČSD jezdil vůz na Vítkovické závodové dráze (VZD) po číslem VZD 0009.

V devadesátých letech byl vůz určen k sešrotování. Podařilo se jej získat do sbírek sdružení a po příjezdu z Přerova byl uschován na odstavné koleje ve Velkém Březně.  V únoru 2009 byl z deponie přesunut do oploceného areálu ZMŽ na děčínském zhlaví stanice a byla zahájena jeho oprava. Ta byla ukončena v roce 2013 do podoby odpovídající zhurba konci sedmdesátých let. V současnosti je v národním registru vozidel veden jako historické vozidlo řady Bapnx pod číslem 55 54 932 9 119-2. Oprava byla realizována z vlastních zdrojů sdružení, pouze oprava dvojkolí byla částečně hrazena z Fondu Ústeckého kraje (2012) a vůz je provozován jako záložní tažený lokomotivou či pro zvýšení kapacity ve dnech kdy je očekávána vyšší poptávka po přepravě.

Několik zajímavostí:

Vůz byl z výroby dodán s kotlem na tuhá paliva s přikládáním zvenčí a vlastní teplo bylo rozváděno teplou vodou. Kotel byl po čase v provozu u ČSD nahrazen naftovým agregátem, který vyráběl horký vzduch vytápějící oddíl pro cestující i oddíl služební. Nakonec na VZD dosatl vůz topení parní.

Osvětlení původně žárovkové, bylo na VZD předěláno na zářivkové, napájené přímo kabelem z lokomotivy.

Na VZD vůz jezdil nejprve v modrém a poté v zeleném nátěru.

Technické údaje a historii výroby si můžete přečíst například zde.