Výsypný vůz řady St zvaný ¨hrcák¨

Výsypný vůz řady St

Na počátku roku 2001 byl od Mostecké uhelné společnosti odkoupen dvounápravový výsypný vůz Fcc 44 54 639 0641-9 původně St 531715. Jde o zástupce poměrně málo známého typu nákladního vozu. Byl určen převážně pro přepravu uhlí odběratelům, kteří měli k dispozici výsypné místo pod úrovní kolejí.

Konstrukčně byl tento typ vozu dokončen a schválen do provozu v roce 1950 jako „typ 23“. Jeho sériová výroba byla zahájena v roce 1952 v Tatře Smíchov malou, asi dvě stě třiceti kusovou sérií, kterou si rozdělili Ostravsko-Karvinské doly, Vítkovické železárny a ČSD. Další dodávka pak měla směřovat i do SONP Kladno.

Tyto vozy byly jednoúčelové a nedočkaly se příliš velkého rozšíření. Vyráběly se po nevelkých sériích s přestávkami od roku 1952 do roku 1964. Na jejich výrobě se kromě Tatry Smíchov podíleli i Vagonka Česká Lípa a Mostárne Brezno.

Vozy se vyráběly celkem ve čtyřech variantách. Základní verze byla vystrojena tlakovou brzdou Božič a ruční vřetenovou brzdou ovládanou z brzdařské budky. Další variantou pak byly vozy bez ruční brzdy, měly pouze tlakovou. Jako třetí varianta byly vozy zcela bez brzdové výstroje, pouze s průběžným potrubím. U poslední varianty se změnil brzdový systém Božič za modernější Dako a ruční brzda již byla na plošině bez brzdařské budky.

Z vozu řady St byl ještě odvozen velmi podobný vůz řady Stz, který byl určen pro přepravu volně ložených práškových hmot a lišil se zakrytím ložného prostoru.

Výsypný mechanismus vozu řady St je neregulovatelný, to znamená, že klapku lze uzavřít až po úplném vysypání obsahu. Ovládací mechanismus klapky je velice jednoduchý. Pákou se klapka odjistí a vlastní otevření nastane díky hmotnosti vysypávaného materiálu, který se naráz vysype. Vozům se proto říkalo „hrcáky“. Uzavření se provádí pomocí hrazdy spojené s klapkou za poměrně značné fyzické námahy.

Vozy se v provozu dočkaly i několika úprav a rekonstrukcí. Často jim byly odebírány v provozu již nepotřebné brzdařské budky, což je případ i tohoto vozu. Mnoha vozům byl původně otevřený ložný prostor zakryt po vzoru odvozených vozů řady Stz, u několika vozů se v 90. letech ve Vagonce Česká Lípa provedla úprava sklonu čel skříně s přidáním výztužných žeber pro šluknovskou štěrkovnu.

Vůz v naší sbírce představuje základní variantu s brzdou Božič a ruční vřetenovou brzdou původně v brzdařské budce. Byl vyroben v Mostárni Brezno 23.4.1959 pro Ostravskokarvinské doly národní podnik Ostrava. Později byl odprodán Severočeským hnědouhelným dolům v Mostě. Poslední revizi měl v Lounech v dubnu 1997.

Jeho původní označení bylo St 531715. V roce 1966 proběhlo přeznačení všech nákladních vozů podle nových mezinárodních norem a náš vůz se od té doby jmenoval St 20 54 060 1454-3, v roce 1970 bylo doplněno k novému číslovacímu systému vozů i nové mezinárodní řadové označení, které tomuto vozu změnilo řadové označení z „St“ na „Fcc“. V roce 1980 pak došlo k další změně číselného označování vozů a od té doby náš vůz nesl označení Fcc 44 54 639 0641-9.

Díky nemožnosti regulace sypaného materiálu a ani jeho usměrnění, je vůz pro potřeby ZMŽ málo použitelný. Nasazen byl pouze jednou ke svozu odpadního materiálu. V současné době je deponován ve Velkém Březně a zatím se s jeho větší opravou nepočítá. I když vůz je bržděný, poměrně lehký, a tak není vyloučeno, že by po dosazení původní brzdařské budky a obnově nátěru mohl v budoucnu sloužit jako zpestření historické nákladní soupravy z 60. let.